top of page
  • Whatsapp
  • Instagram
  • YouTube
  • Facebook
  • Yazarın fotoğrafıYiğit Alp Okyaylı

Yapı Ruhsatı Nasıl İptal Edilir?


Yapı ruhsatı nasıl iptal edilir? ve nedir? önce buna bakalım. Yapı Ruhsatı, ilçe sınırlarında bulunan arsalarda 3194 sayılı kanuna göre alınan inşaat yapım iznidir. Bu izni alabilmek için 3194 sayılı imar kanununa göre arsanın imar durumu, arsa üzerine yapılacak olan yapının statik projesi, mimari projesi, mekanik projesi ve elektrik projesi hazırlanıp ilgili belediyeye yapı ruhsatı almak için dilekçe ile başvuruda bulunulur. Belediyelerin İmar ve Şehircilik Müdürlükleri tarafından incelenen projelerin 3194 sayılı imar kanunun herhangi bir maddesine aykırılık teşkil etmesi durumunda yapı ruhsatı belediyeler veya mahkemeler tarafından iptal edilir.

3194 sayılı imar kanunu, arsa üzerine yapılacak olan yapıların yapım şartlarını detaylı bir şekilde belirlemiştir. Belediyeler de imar planlarını bu kanun çerçevesinde şekillendirmek durumundadır. Bazı istisnai durumlarda, yapıya aykırılıklar tespit edilmekte ve bu aykırılıklar yapı ruhsatlarının iptal edilmesine neden olmaktadır. Aykırılıklar neticesinde yapı ruhsatları, belediyeler tarafından iptal ettirilebilmekte veya yapıların onaylanan projelere göre revize edilebilmesi için ilgili yapı sahibine süre verilebilmektedir.

Yapı Ruhsatının İptali Hangi Durumlarda Geçerlidir?

1- İmar Planlarında Bulunan Taban Alanı Katsayısına ( TAKS) Aykırılık

Belediyelerin Emlak İstimlak Müdürlükleri ve İmar ve Şehircilik Müdürlükleri tarafından, imar planlarında belirlenmiş olan taban alanı katsayısının ihlal edilmesi durumu yapı ruhsatlarının iptalini gerektirir. Örneğin, belediye tarafından ilgili arsada taban alanı katsayısı %30 olarak belirlenmişse 1000 m2 yüzölçümlü bir arsada taban alanı olarak en fazla 300 m2 inşaat yapımına müsaade edilir. Bu oranın üzerinde bir taban alanı yapılmış olması durumunda, yapı ruhsatı iptal edilebilir veya taban alanının uygun taban alanı katsayısına revize edilmesi talep edilir.

2- İmar Planlarında Bulunan Kat Alanı Katsayısına (KAKS) Aykırılık

Belediyelerin Emlak İstimlak Müdürlükleri ve İmar ve Şehircilik Müdürlükleri tarafından, imar planlarında belirlenmiş olan kat alanı katsayısının ihlal edilmesi durumu da yapı ruhsatının iptaline neden olmaktadır. Örneğin, belediye tarafından ilgili arsada kat alanı katsayısı %50 olarak belirlenmişse 1000 m2 arsada katların toplam inşaat alanı en fazla 500 m2 olabilir. Örneğe göre katlarda toplam 500 m2 üzerine çıkılması durumda yapı ruhsatı iptal edilebilir veya şartları sağlaması için belli bir süre tanınır.

3- Komşu Parsellere Tecavüz Edilmesi

Belirlenen arsada yapılacak olan inşaat imalatının, komşu parsel sınırlarına taşması yapı ruhsatının iptalini veya uygun şartların sağlanmasını gerektirir. Komşu parsel malikleri mahkeme yolu ile ruhsat iptalini isteyebilir.

4- Belediyelerce Onaylanan Projelere Aykırı İmalat Yapılması

Bir arsada, yapı yapılabilmesi için öncelikle arsa üzerinde inşa edilecek olan yapının gerekli projeleri, ilgili odalara kayıtlı olan mühendis ve mimarlar tarafından çizilmelidir. Çizilen bu projeler, belediyelerin İmar ve Şehircilik Müdürlükleri tarafından imar planlarına uygunlukları incelenerek onaylanmaktadır. İnşaata başlandıktan sonra ilgili müdürlükler tarafından yapılan kontroller neticesinde onaylanmış projelere aykırılık tespit edilmesi durumunda yapı ruhsatının iptal edilmesi veya projeye uygun olmayan kısımların düzeltilmesi gerekmektedir. Dilerseniz bir önceki makalemiz olan Kıbrıs'tan Ev Nasıl Alınır? okuyabilirsiniz...


İlgili Yazılar

Hepsini Gör

CommentsOfis Adres

Maldives Homes, Bahçeli, Girne / Kuzey Kıbrıs


İletişim Adres

Logo 1.png
bottom of page