top of page
  • Whatsapp
  • Instagram
  • YouTube
  • Facebook
  • Yazarın fotoğrafıYiğit Alp Okyaylı

Kıbrıs Tapu Çeşitleri


Kıbrıs Tapu Çeşitleri
Kıbrıs Tapu Çeşitleri

KKTC’nin hala dünya arenasında tam bağımsızlığının tanınmamış olması, Kıbrıs tapu çeşitleri ve mülk edinme farklılıklarını ortaya çıkarmıştır. Kıbrıs uzun yıllar Türklerin ve Rumların bir arada yaşadığı ada özelliği taşır. Ancak bu birliktelik her zaman dostane sürmemiş ve Yunanistan’ın kışkırtması ile Kıbrıs Rumlar, adada bulunan Türkler’e baskı ve zulüm etmeye başlamıştır.

Kıbrıs Barış Harekatı’ndan sonra ada iki farklı yönetime ayrılmış ve Kuzey Kıbrıs Türk yerleşim yeri olarak sınırlandırılmıştır. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinin kurulmuştur. Uzun yıllar süren kargaşanın yerini, barış ve güven ortamına bırakmıştır. Kuzey Kıbrıs artık daha yaşanabilir durumda.

Kıbrıs bulunduğu coğrafi konumu nedeniyle, turizmin ve ticaretin cazibe merkezi haline gelmiştir. KKTC’nin almış olduğu kararlarla, artık yabancılar yatırım yaparak ve mülk alarak KKTC vatandaşı olabilir veya oturma iznine sahip olabilirler. Kuzey Kıbrıs’ta;

  • Türk tapusu,

  • Eşdeğer tapu,

  • Tahsis tapusu,

Olmak üzere üçe ayrılır. Tapu çeşitleri Kuzey Kıbrıs’ta mülk alarak, kanunla verilen haklardan faydalanmak isteyenler için ayrı bir öneme sahiptir. Bu durum çoğu zaman mülk satışlarının fiyatlarına da yansır.


Kıbrıs Türk Tapusu (Türk Koçanı)

Kuzey Kıbrıs’ta bilinen en değerli tapu çeşididir. 1974 Kıbrıs Barış Harekatından önce Türkler ve Rumlar iç içe yaşıyordu ve Kıbrıs Barış Harekatı sonrasında Türk ve Rum yerleşim yerleri kesin çizgilerle ayrıldı.

Türk Tapusu 1974 Kıbrıs Barış Harekatı öncesinde de Türklerin sahip olduğu mülklere ait tapulardır. İleride yaşanabilecek sorunlarda, tapularını garantide tutmak isteyenler Türk tapusu tercih ederler.

Yeşil Adam Doğa Emlak Ofisi, Türk Tapusuna sahip olarak oturma izni almak veya vatandaşlık hakkı kazanmak isteyen yabancılara, Türk Tapulu konut imkanları sunar. Yabancılar bu sayede endişeye yer kalmadan, Kıbrıs’ta mülk sahibi olabilirler. Yeşil Adam Doğa Emlak Ofisi aynı zamanda tapu işlemlerinin kısa sürede yerine getirilmesine katkı sağlar. Adada konut almak isteyenler, satın alacakları taşınmazların tapu durumunu, Tapu müdürlüklerinden search olarak tabir edilen yöntemle inlemelidir.


Kıbrıs Eşdeğer Tapu (Eşdeğer Koçan)

1974 Kıbrıs Barış Harekatı sonrasında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti sınırları içerisinde yer alan Rumlar, Güney Kıbrıs’a nakledildi. Aynı yöntemle daha önce Güney Kıbrıs’ta yaşayan Türkler, Kuzey Kıbrıs’an gönderilen Rum mülklerine eşdeğerde yöntemle yerleştirildiler. Bu yöntemle Türkler’e sağlanan tapulara eşdeğer tapu veya eşdeğer koçan ismi verildi. Adada mülk edinmek, ev almak isteyen yabancılar, her ne kadar Türk tapusu tercih etmiş olsalar da, eşdeğer tapuya sahip olan sayısız güzellikte ve ideal konumda evler bulunur.

Birçok yabancı tercihlerini bu yönde kullanmaktadır. Yeşil Adam Doğa Emlak Ofisi, adada birbirinden güzel eşdeğer tapuya sahip evleri, fiyat avantaları ile satışa sunmaktadır. Bu sayede emlak alacak yabancılar, Kıbrıs’ın eşsiz güzellikte plajlarından, eğlence mekanlarından sınırsız faydalanma imkanı bulurlar.


Kıbrıs Tahsis Tapusu (Tahsis koçanı)

1974 Kıbrıs Barış Harekatı sonrasında, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti sınırları içerisinde kalan topraklara, Türk nüfusunun artması için, Türkiye’den getirlen Türkler Yerleştirildi. Türkiye Cumhuriyeti tarafından getirilen Türkler’e, Rumlar’dan kalan ev, arsa, arazi verildi. Bu mülklere tapu kaydı ile tahsis edildi ve uygulamada tahsis tapusu olarak isimlendirildi.

İleride herhangi bir kargaşa oluşması durumunda, Rumlar’ın bu mülkler üzerinde hak iddia edeceği endişesinden dolayı, mülk almak isteyen yabancılar ve KKTC vatandaşları, bu tür mülklerin alınmasına endişe ile yaklaşmaktadırlar. Ancak bu tür mülklerin bulunduğu konumları gördüklerinde, risk almaya değer olduklarını görürler. Yeşil Adam Doğa Emlak Ofisi, tahsis tapulu birbirinden güzel konutlarda fiyat avantajları sunar.


Kıbrıs Tapu Koçan Türleri Arasındaki Farkları Nelerdir?

Kıbrıs’ta tapu koçanları ne kadar farklılık gösterse de, tamamı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti garantisi altındadır. Tahsis koçanlı ve eşdeğer koçanlı tapularda, herhangi bir kargaşa durumunda mülkün elden çıkma riski öngörülürken, Türk tapusunda böyle bir risk bulunmaz. Türk koçanı emlak fiyatları, diğerlerine göre daha değerlidir.


Kıbrıs Tapularında Ortak Özellikler Nelerdir?

Kıbrıs’ta 3 farklı tapu çeşidi olmasına rağmen, tamamı alınıp alan kişinin uyruğu fark etmeksizin, alan kişi tarafından kendi amaçları için kullanılabilme, alınıp satılabilme, kiralanabilme özelliğine sahiptir. Yabancıların bu işlemlerini yerine getirebilmesi için, KKTC Bakanlar Kurulu kararı gerekir.


Kıbrıs Tapu Çeşitleri
Kıbrıs Tapu Çeşitleri

Kıbrıs’ta Hangi Tapu Güvenli?

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde en güvenli tapu olarak Türk tapusu görülmektedir. Yakın zamana göre tahsisli tapular riskli olarak görülmekteydi. Artık Kıbrıs’ta birçok banka, Türk tapusunda olduğu gibi, tahsisli tapular ve eşdeğer tapulara sahip konutlar içinde, düşük faizli kredi imkanı sunmaktadır.

Ayrıcı tüm tapular KKTC garantisi altındadır. Yeşil Adam Doğa Emlak Ofisi, Kıbrıs’tan ev alacak yerli ve yabancılara gerekli katkıyı sağlayarak en güvenli şekilde tapu sahibi olmalarına ve kredi işlemlerini kolayca yerine getirmelerine katkı sağlar.


Kıbrıs’ta Tapu Çeşitliliğinin Satış Fiyatlarına Etkisi Nedir?

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde tapu farklılıkları, konut satışlarında da fiyat farklılıkları ortaya çıkarmıştır. Daha önce tapu çeşitlerine göre keskin fiyat farklılıkları görülürken, tapu farklılıkları arasında ki fiyat farkları gittikçe kapanmaya başladı. Bunda adaya ciddi oranda devlet yatırımlarının yanında yerli ve yabancı yatırımcılarında yapılmış olmasından kaynaklanmaktadır.

En fazla Türk tapusu tercih edilmesi nedeniyle, Türk tapulu konutlarla, daha önce riskli görülen koçanlı tapulu konutlar arasında ciddi oranda uçurum varken, bu fark gittikçe kapanmaya başlamış durumda. Bunda adada bulunan bankaların, koçanlı tapulu konutlara yönelik konut kredisi uygulaması etkili olmuştur.

Adada hala tahsisli tapu konutlar riskli görülse de, bu tür konutlara da son zamanlarda yoğun ilgi vardır. Yeşil Adam Doğa Emlak Ofisi 3 tapu çeşidi içinde, konut ve emlak ihtiyaçlarını cevap verir.


Kıbrıs Eşdeğer Koçanlı Tapu Risk Taşır Mı?

Kıbrıs Barış Harekatı sorasında Kuzey Kıbrıs’ta bulunan Rumlar, Güneyde Kıbrıs’ta bulunan Türkler yer değiştirdiler ve buna göre de eş değerde mülkler karşılıklı olarak değiştirildi. Bu değişime göre her iki tarafta karşılıklı gayrimenkullerini karşı tarafa devrettiler.

Buna ilişkin feragatname imzalanarak, tapu kayıtlarına işlendi. Buna dair de KKTC tarafından Türklere eşdeğer koçanlı tapu verildi. Her ne kadar bazı kesimler tarafından koçanlı tapular riskli olarak görülse de, karşılıklı feragatname imzalandığı için herhangi bir risk taşımaz.


Kıbrıs Tapu Çeşitleri
Kıbrıs Tapu Çeşitleri

Kıbrıs Tahsis Tapusu Riskli Mi?

Kuzey Kıbrıs Barış Harekatı öncesinde Rumlar’a ait olan mülklere, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları yerleştirildi. Bunlara Türkiye Cumhuriyeti tarafından tahsis tapusu adı altında, mülk tapuları tahsis edildi. Kuzey Kıbrıs’ın bağımsızlığının birçok ülke tarafından tanınmaması, bazı kesimler tarafından bu tür tapuların geçerliliğini tartışmaya açmıştır.

Bu nedenle tahsis tapulu mülkler daha az rağbet görmüştür. Ancak Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti bu tapuları da güvence altına almıştır. Tahsis tapusuna sahip yerli ve yabancı mülk sahipleri, mülkleri üzerinde her türlü tasarrufa sahiptirler. Birçok yabancı yatırımcı, tahsisli tapuya sahip konutlara rağbet göstermektedir.

Bunun nedeni bu tür konutların, diğer konutlara göre daha uygun fiyatlarla satılması ve ileride yüksek fiyat getirisi sağlayabileceği düşüncesidir. Kıbrıs’ta konutlara yatırım yapmak, diğer birçok yatırım aracından daha fazla gelir getirmektedir.


Kıbrıs Konut Fiyatları

Tatil cenneti Kuzey Kıbrıs, eğitim ve turizm alanında birçok yatırım gerçekleştirdi. Bu yatırımlara bağlı olarak çok sayıda yatırımcı adaya yerleşmek kararı almış durumda. Bunda KKTC’nin yatırım yapan yabancılara sağladığı vatandaşlık ve oturum izni etkili oldu. Bu durum konut satışlarına da ciddi oranda canlılık getirdi. Kuzey Kıbrıs’ta konut fiyatları, bulunduğu konum, denize olan uzaklığı, tapu kaydının çeşitliliği, konutun yüz ölçümü, bina yaşı gibi değişkenlere bağlı olarak değişkenlik gösterir.

Kıbrıs’ta yatırımlarını kazanca çevirmek isteyen yerli vatandaşlar ve yabancılar, Yeşil Adam Doğa Emlak Ofisi’ni ziyaret ederek veya online web sayfasından erişim sağlayarak, fiyat avantajlarından faydalanabilirler.


118 görüntüleme0 yorum

İlgili Yazılar

Hepsini Gör

CommentsOfis Adres

Maldives Homes, Bahçeli, Girne / Kuzey Kıbrıs


İletişim Adres

Logo 1.png
bottom of page