top of page
  • Whatsapp
  • Instagram
  • YouTube
  • Facebook
  • Yazarın fotoğrafıYiğit Alp Okyaylı

Kıbrıs Adasının Yüzde Kaçı Türklerin?


Kıbrıs Adasının Yüzde Kaçı Türklerin?
Kıbrıs Adasının Yüzde Kaçı Türklerin?

Kıbrıs Türkleri ya da Kıbrıslı Türkler olarak bilinen kesim, Kıbrıs Adası'nda yaşamakta olan Türk nüfusunun, Osmanlı İmparatorluğu tarafından 1571 senesinde Kıbrıs Adası'nın ele geçirilmesinden sonra Anadolu bölgesinden Kıbrıs Adası'na göç etmiş olan ve 1974 senesinde Türk Silahlı Kuvvetlerinin adaya yaptığı müdahaleden sonra adanın iki kısma bölünmesiyle beraber çoğunluğu KKTC kısmında yaşamını sürdürmekte olan insanlara verilen isimdir ve bu nedenle Kıbrıs adasının yüzde kaçı Türklerin? şeklinde sorular insanlar tarafından sorulur.


Kıbrıs Adasının Tarihçesi

Kıbrıs adasının Osmanlı İmparatorluğu'nun kontrolüne alınmasından önce, Doğu Akdeniz'de bölgesinde Osmanlı'ya ait olan gemilerine akın yapmış olan Hristiyan korsanların sığınağı haline gelmiş olması bölgenin tarihini değiştirmiştir. Bu korsan kişiler genele bakıldığı zaman deniz ticaret gemileri ile hacca gitmekte olan yolculara saldırma suretiyle burada bulunan yol güvenliğini yok ettikleri için Kıbrıs bölgesinde her zaman can güvenliği o dönemlerde sorun haline gelmiştir. Bu gibi nedenlerden ötürü Kıbrıs'ın alınması o dönemlerde gerekli görülerek Türk tarihi Kıbrıs'ta boy göstermiştir.


Kıbrıs Adasının Kültürü
Kıbrıs Adasının Kültürü

Kıbrıs Adasının Kültürü

Kıbrıs Türkleri Anadolu bölgesinden getirmiş oldukları Anadolu kültürü ve geleneklerini uzun süre bölge içerisinde korumayı başarmıştır. 1974 senesine kadar topraklarda Kıbrıs Rumları ile beraber yaşayan Kıbrıs Türkleri bu durumdan dolayı Rum kültüründen de etkilenmiş ve özellikle bakıldığı zaman dil alanında pek çok kültür alışverişinin yaşandığı görülebilir. Adanın 1878 senesinde fiili bir şekilde İngiliz yönetimine geçmesinin ardından ada Türklerinin Anadolu ile ve Türk kültürüyle olan kuvvetli bağları daha da zayıflamıştır ve zaman içinde bölgede "Kıbrıslılık" adı verilen bir kültür baş göstermiştir.


Kıbrıs Adasında Günümüzdeki Yapı

Kıbrıs Türkleri ile Rum kesimi arasındaki ikili yapılanmadan ötürü günümüze gelindiğinde saf bir Kıbrıs Türk kültürü durumundan bahsetmek zordur. Her ne kadar bölgeye sonradan gelenler Kıbrıs kültürünü kısmi bir şekilde benimsemiş olsalar da işgücü ve turizme bağlı olarak son göçler ve yerli toplumun kültürel bakımdan dünyaya açılması ile adadaki Kıbrıs Türk kültürü dolaylı yollardan zayıflık göstermiştir. Avrupa Birliği Eurostat araştırması kapsamında Kıbrıs adasında yer alan toplam nüfusun %67'si Rumlardan, %33'ü ise Türklerden oluşur. Bu nedenle bölgenin %36'sı Türklerindir.


Kıbrıs Adasında Dil

Kıbrıs bölgesinde daha ziyade yerli olan Kıbrıs Türklerinin konuştuğu ve Türkçenin bir lehçesi ile birlikte Türkiye Türkçesinin yer aldığı Kıbrıs ağzı olarak bilinen Kıbrıs Türkçesi konuşulur. Yazı dilinde bu durum söz konusu olmaz. Yazı dili içerisinde Kıbrıs Türkçesini kullananlar olsa bile sistematik bir yapı oluşturmadığı için bireyden bireye ve bölgeden bölgeye olmak kaydıyla değişiklikler söz konusudur. Örnek vermek gerekirse, Baf yöresi ile Karpaz yöresinin bölgesel söyleyişlerinde farklılıklar gözlemlenir. Kıbrıs adasında yaşam koşulları yüksek olduğu için bu bölgeye gelen Türkler ve yatırımcılar oldukça fazladır.


Kıbrıs Adasında Yaşam
Kıbrıs Adasında Yaşam

Kıbrıs Adasında Yaşam

Kıbrıs bölgesi gerek Türkleri ile gerekse de Rum kesimi ile adından sürekli söz ettiren tatil beldelerinden birisi haline gelmiştir. Turizm gelirinin oldukça yüksek olması, bölgedeki refah seviyesini her yıl daha da arttırdığı için bu bölgeye yerleşmek isteyen ya da yatırım yapmak isteyen birçok kişi bulunur. Kıbrıs bölgesinde işsizlik oranı da oldukça düşüktür ve bir çok kişi gelirini turizm aktivitelerinden elde eder.

Özellikle Euro ve Sterlin gibi para birimleri üzerinden kazanç sağlandığı için bölgede yatırım yapmak ya da yaşamak isteyenlerin sayısı bir hayli fazladır. Kıbrıs bölgesinde herkesin bir ev alma hakkı bulunduğu için bu tarz emlak işlemleri de kısa sürede halledilir ve bölgedeki yüksek refah seviyeli yaşama başlanabilir.

İlgili Yazılar

Hepsini Gör

CommentsOfis Adres

Maldives Homes, Bahçeli, Girne / Kuzey Kıbrıs


İletişim Adres

Logo 1.png
bottom of page