top of page
  • Whatsapp
  • Instagram
  • YouTube
  • Facebook
  • Yazarın fotoğrafıYiğit Alp Okyaylı

Güney Kıbrıs Rum Kesimi Kime Bağlı?


Güney Kıbrıs Rum Kesimi Kime Bağlı?
Güney Kıbrıs Rum Kesimi Kime Bağlı?

Kıbrıs adasının Güney bölgesinde kaldığı için bu ismi alan devlet yönetimi ile ilgili en çok sorulan sorulardan birisi Güney Kıbrıs Rum kesimi kime bağlı? şeklindedir.

Bölgede yapılan iç işler ve dış işler ile ilgili birçok farklı bağlılık söz konusu olup, Rum kesiminin kendi özerkliğini kazanma gibi süreçlerden geçtiği de tarihinde yer alır. Kıbrıs bölgesinde yaşam koşulları çok yüksek olduğu için bu bölgelerden ev almayı düşünen kişilerin tarihçilerini araştırdıkları da bilinir.

Kıbrıs Tarihçesi

Kıbrıs’ın bilinen ilk yerleşimcileri yaklaşık MÖ 7-10 binli yıllar arasında Anadolu ve Suriye topraklarından gelmişlerdir. Asur, Mısır, Pers ve Büyük İskender’le beraber Helen hâkimiyeti altına giren Kıbrıs adası, MÖ 58 tarihinde Roma İmparatorluğu topraklarına dâhil edilmiştir.

395 senesinde devletin ikiye bölünmesiyle beraber Bizans İmparatorluğu sınırları içerisinde kaldığı bilinir. Hz. Osman’ın hilafet döneminden başlayarak Abbasi ve Emevi dönemlerinde İslam orduları tarafından uzun süre fethedilmek için çaba sarf ettiği Kıbrıs adası kısmi başarılarla tam bir İslam ülkesi hâline dönüştürülememiştir.


Kıbrıs Tarihçesi
Kıbrıs Tarihçesi

Güney Kıbrıs'ın Siyasi Yapısı Hakkında

Başkanlık sistemi doğrultusunda yönetilen GKRY’de devlet başkanı olarak görev alan kişi beş yılda bir düzenlenen seçimlerle belirlenir. 2013 senesinde göreve gelen Nicos Anastasiadis isimli başkan 2018’deki seçimlerden de zaferle ayrıldığı için halen görevine devam eder. Bir sonraki seçimlerin 2023 yılında gerçekleşmesi planlanmaktadır.

Yasama organı olarak temsilciler meclisi yer alır ve son seçimler 2021 senesinde gerçekleştirilmiştir. Ülkenin yürütme organının başında cumhurbaşkanının bulunduğu kabine yer alır. Başta cumhurbaşkanı yardımcılığı makamının yer aldığı kabinede ve temsilciler meclisinde Türkler adına ayrılmış kontenjanlar bulunur.


Güney Kıbrıs Ekonomisi

GKRY ekonomisinin büyük ölçüde hizmet sektörüne endeksli olması en önemli gelir kaynağı turizm olmasına nedendir. İstihdamın ve gelir seçeneklerinin %80’den fazlası hizmet sektöründen elde edilir.

Tarım faaliyetleri nerdeyse yok denecek kadar azdır ve ülke sınırları içerisinde yetiştirilen başlıca ürünler arasında üzüm, turunçgiller, zeytin, sebze-meyve ve arpa gelir. Sanayi sektörü üzerinden elde edilen gelir ise gelirlerin yaklaşık %10-15’ini karşılar. Ülkede başlıca sanayi alanlarına bakıldığı zaman gıda işleme, tekstil, gemi ve petrokimya alanları ön plana çıkar.

Güney Kıbrıs'ta Müslümanların Durumu

Kıbrıslı Müslüman Türk nüfusunun büyük oranda 1974 Kıbrıs Türk Barış Harekâtı sonrasında gerçekleştirilen mübadele ile birlikte KKTC sınırları içerisindeki bölgelere nakiller gerçekleşmiştir. Ancak hâli hazırda az sayıda da olsa, yaşadıkları köy ya da kasabayı terk etmeyen ve Rum Kesimi’nde kalmayı tercih eden Türkler bulunur.

Bu sayıya bakıldığı zaman özellikle 2000’li yıllarda gerçekleşmiş ilticalarla birlikte biraz daha arttığı ve birkaç bini bulduğu görülebilir. Öte yandan Güney Kıbrıs'ın 2004’te AB’ye dâhil olması ile birlikte buradan kimlik ve pasaport almış olan KKTC’lilerin sayısı da ciddi miktarda artmıştır.


Güney Kıbrıs'ta Yaşam
Güney Kıbrıs'ta Yaşam

Güney Kıbrıs'ta Yaşam

Güney Kıbrıs Rum kesiminin AB'ye dahil olması ile beraber bu bölgede yaşam şartlarının daha iyiye gitmesi ile birlikte özellikle Türklerden gelen talepler doğrultusunda ev almak ve bu bölgede yaşamak gibi faaliyetler artmaya başlamıştır. Güney Kıbrıs Rum kesiminde ev almak çok kolay olduğu için Türk vatandaşlarının önce bir ev sahibi oldukları, ardından da vatandaşlık alarak AB pasaportuna sahip oldukları bilinen bir gerçektir.

Kuzey Kıbrıs'tan Güney Kıbrıs Rum kesimine geçilirken Türk vatandaşlarından pasaport istenir. Ev almak için bölgeye akın eden kişilerin kendilerine yaşanabilir muhitler bulmak adına araştırma yaptıkları bilinir.

Güney Kıbrıs Rum kesimi yaşam standartları ve Türk nüfusu ile yaşanılabilir bölgeler arasında yer alır. Yaşam koşulları ve ev alma gibi işlemler bireylerin bu bölgede yaşam kurmalarına olanak tanır. Türk vatandaşlarının fazla olması da Türkler için bir avantaj oluşturur.


İlgili Yazılar

Hepsini Gör

ComentáriosOfis Adres

Maldives Homes, Bahçeli, Girne / Kuzey Kıbrıs


İletişim Adres

Logo 1.png
bottom of page