top of page
 • Whatsapp
 • Instagram
 • YouTube
 • Facebook
 • Yazarın fotoğrafıYiğit Alp Okyaylı

Borsa Yatırım Fonu Nedir? Özellikleri ve Çeşitleri Nelerdir?Borsa yatırım fonu nedir? Özellikleri ve çeşitleri nelerdir? MMF portföyü, azami 18 Gün vadeli, yüksek likiditeye sahip nakit ve sermaye piyasası araçlarından oluşmaktadır. Bu fonların portföylerinin ağırlıklı ortalama vadesi 45 günü aşamaz.

Para piyasası fonları kaynaklarını ağırlıklı olarak ters repo anlaşmaları (ters repo işlemleri), finansal kuruluşlara borç verme ve daha az ölçüde kısa vadeli borçlanma araçlarında kullanır. Ters repo işlemlerinde risk çok düşüktür, çünkü karşı tarafa borç vermek size bir garanti verir ve getirisi en başta belirlenir. Bu nedenle, MMF'ler, finansal kriz gibi istisnai durumlar dışında her zaman pozitif getiri sağlar.


Borçlanma Araçları

Borçlanma araçları fonları, fon toplam değerinin en az yüzde 80'ini sürekli olarak kamu ve/veya özel sektör borçlanma araçlarına (karşılıklı finansal kiralama sertifikaları) yatıran fonlardır. Fon portföylerinin ağırlıklı ortalama süresi 25 ile 90 gün arasında olmalıdır.


 • Hisse Senedi Fonları

Hisse senedi fonları, fon toplam değerinin en az yüzde 80'ini oluşturan paylardan oluşan fonlardır.

 • Kıymetli Maden Fonları

Kıymetli maden fonları, fon toplam değerinin en az %80'i oranında borsada işlem gören altın ve diğer kıymetli madenler ile kıymetli madenlere dayalı sermaye piyasası araçlarına yatırılan fonlardır.

 • Fon Sepeti Fonlar

Fon sepeti, fon toplam değerinin en az %80'i sürekli olmak üzere diğer fonların ve borsada işlem gören fonların paylarından oluşan fonlardır.

 • Değişken Fonlar

Değişken fonlar, portföy kısıtlamaları nedeniyle söz konusu fonların hiçbirine ait olmayan fonlardır. Bu sayede dalgalı fonlar, yatırım stratejilerine bağlı kalarak finansal piyasalardaki değişikliklere daha iyi uyum sağlayabilirler. Değişken fonlar, yukarıda bahsedilen fon türleri ile aynı varlık sınıfı kısıtlamalarına tabi olmamakla birlikte, yatırım yaptıkları finansal varlıklarla ilgili olarak KMA tarafından getirilen kısıtlamalara tabidir.

 • Garanti Fonları

Garanti fonları, uygun bir yatırım stratejisine ve ilk yatırımın belirli bir yüzdesi için garantör tarafından verilen iade garantisine dayalı fonlardır. Bu tür fonlar kurulurken vade, yatırım stratejilerine göre belirlenir. Bu süre 6 aydan kısa olmamalıdır. Vadesinden önce fondan çıkmak isteyen yatırımcılar için getiri garantisi yoktur. Portföy varlıklarının getirisi, fonun süresi sonunda izin verilen getiriye karşılık gelmiyorsa, kefil aradaki farkı fona öder. Bundan sonra, yatırımcılara fonun toplam değeri, sahip oldukları miktarla orantılı olarak ödenecektir.

 • Döviz Fonları

Döviz fonları, fon toplam değerinin en az yüzde 80'inin sürekli olarak yerli ve yabancı ihraççıların para veya döviz endeksine endeksli para ve sermaye piyasası araçlarına yatırıldığı fonlardır. KMA'nın onayının alınması ve fon izahnamelerinde ve yatırım bilgi formlarında işleyişinin açıklanması şartıyla döviz fonları ile işlem yapılması da mümkündür. Döviz fonları da yukarıda belirtilen fon kategorilerinden en az birine aittir. Örneğin: para birimi cinsinden borçlanma aracı fonu, kur riski fonu.

Hedge fonlar Ülkemizdeki Hedge fonlar, yurtdışında "hedge fon" olarak adlandırılan fon grubuna eşdeğerdir. Diğer yatırım fonlarından farklı olarak, sermaye piyasası mevzuatının portföy ve işlem kısıtlamalarına tabi olmaksızın, fonun bilgilendirme belgelerinde tanımlanan yatırım stratejileri ve limitler dahilinde faaliyet gösterirler. Genellikle, bu tür fonlar, geçişi eylem için referans noktası olan bir eşik değeri alır. Fon bilgilerinde bu şekilde belirtilmesi halinde, fon kurucusu belirlenen eşik değer aşıldığında verilen ek gelire ek olarak günlük yönetim ücretine ek olarak bir performans ücreti alabilir. • Özel Fonlar

Özel fonlar, belirli kişi veya kuruluşlar için risk ve getiri beklentilerine göre oluşturulan fonlardır. Hisse senetlerinin tamamı ilgili yatırımcı veya yatırımcılara dağıtılacaktır. Genellikle hedge fonları olarak oluşturulurlar. Özel fonlar da yukarıdaki fon kategorilerinden en az birine dahildir.

 • Yatırım Fonları

Yatırım Fonu portföyü, kira sertifikaları, pay hesapları, paylar, altın ve diğer kıymetli madenler ile Kurulca uygun görülen diğer faize dayalı olmayan para ve sermaye piyasası araçlarından oluşmaktadır. Yatırım fonları da en az bir diğer fon kategorisine aittir.

 • Borsa Fonları

Borsa fonları, ülkemizde "borsa fonları (ETF)" olarak adlandırılan fon grubuna karşılık gelmektedir. Bu fonlar; Amacı dayanak endeksin gelişimini yansıtmak olan ve hisseleri borsada işlem gören endekse dayalı yatırım fonlarıdır. Borsada işlem gören iştirak fonları, ilgili borsada işlem gören varlıklardan oluşan portföyün gün içindeki net değeri üzerinden hesaplanan spot fiyattan işlem görmektedir.

Gayrimenkul Yatırım Fonları

Gayrimenkul yatırım fonları, fon yöneticisinin güvene dayalı mülkiyeti esaslarına göre sermaye piyasası kurulu tarafından karar verilen varlık ve işlemlerden oluşan bir portföyü yönetmek üzere portföy yöneticileri ve portföy yönetim şirketleri tarafından finanse edilir. Nitelikli yatırımcılardan payları karşılığında toplanan para ile hissedarlar adınadır. 4 adet fon, yönetim kurulu kuralları gereği sadece deneyimli yatırımcılara satılmaktadır. Kanuna göre gayrimenkul yatırımları fon portföyünün en az %1'ini oluşturmaktadır. 4 adet katılma payının itibari değeri yoktur. Bir fon biriminin birim değeri, fonun toplam değerinin katılma payı sayısına bölünmesi ile bulunur. Fon birimi değerinin yılda en az bir kez hesaplanması ve deneyimli yatırımcılara iletilmesi önemlidir.

 • Sermaye Yatırım Fonları

Sermaye yatırım fonları, portföy yöneticileri ve risk sermayesi portföy yönetim şirketleri, deneyimli yatırımcılar tarafından toplanan fonlarla sermaye piyasası kurulu (kurulu) tarafından hissedarlara vekalet esasına göre tahsis edilen varlık ve işlemlerden oluşan bir portföyün yönetilmesine yöneliktir. Katılım paylarınız için değişim. Belirli bir süre için kurulmuş ve tüzel kişiliği olmayan bir varlıktır. 4 adet fon, yönetim kurulu kuralları gereği sadece deneyimli yatırımcılara satılmaktadır. Fon toplam değerinin en az %1'inin bir veya birden fazla girişim sermayesi yatırımından oluşması zorunludur.KKTC’de Yatırım Yapmanın Sunmuş Olduğu Faydalar Nelerdir?

Yavru vatan Kıbrıs’ta yatırım yapmanın birçok avantajı vardır. Kuzey Kıbrıs hem yaşamanın hem de yatırım yapmak için kaçınılmaz fırsatlar sunuyor.

KKTC, tüm önemli avantajlarının yanı sıra uygun gayrimenkul ile önemli bir fırsat sunuyor. Birçok Avrupa ve Akdeniz ülkesine göre daha ucuza %40-50 gayrimenkul almak mümkündür

Kuzey Kıbrıs'ta gayrimenkul yatırımı geri ödeme süreleri açısından birçok ülkeye göre oldukça avantajlı. Birçok Avrupa ülkesinde 20-30 yıl arasında değişen gayrimenkul amortisman süreleri KKTC gayrimenkul yatırımlarında 8-12 yıldır.

KKTC gayrimenkul ve inşaat sektörü son yıllarda yeni projelerle Kıbrıs markasının değerini artırmış ve gayrimenkul sektörünün büyümesini sağlamıştır. Emlak fiyatlarının her geçen gün arttığı KKTC'de son yıllarda ortalama artış 0 ve üzeri olmuştur.

Kuzey Kıbrıs'ta kiralık daire talebi neredeyse tüm yıl boyunca yüksek. KKTC'de 120 bin öğrenci ve yabancı ziyaretçiler burada kira artışının başlıca sebeplerinden biri. 350 bin nüfuslu KKTC, yılda bir milyondan fazla ziyaretçiye ev sahipliği yapıyor.

Kuzey Kıbrıs'ta emlak işlemleri genellikle İngiliz Sterlini ile yapılmaktadır. Bu, gayrimenkul yatırımlarını enflasyon riskinden korurken, yabancı yatırımcılara da büyük kolaylık sağlıyor.

Kuzey Kıbrıs mülkü, reklamı yapıldığında indirimli fiyattan satışa sunulmaktadır. Projenin lansmanı sırasında indirimli fiyata gayrimenkul sahibi olabilir ve gelirinizi artırabilirsiniz.

Kuzey Kıbrıs'ta gayrimenkul yatırımı yapmak isteyen yabancı yatırımcılar, tüm gayrimenkul işlemlerini KKTC'de vekaletname ibraz ettikleri bir avukat ile yapabilirler. Sözleşmenin hazırlanmasından Bakanlar Kurulu tarafından onaylanmasına kadar geçen tüm süreç çok basittir.

29 görüntüleme0 yorum

İlgili Yazılar

Hepsini Gör

CommentsOfis Adres

Maldives Homes, Bahçeli, Girne / Kuzey Kıbrıs


İletişim Adres

Logo 1.png
bottom of page