top of page
 • Whatsapp
 • Instagram
 • YouTube
 • Facebook
 • Yazarın fotoğrafıYiğit Alp Okyaylı

Borsa İşlemleri Hangi Sıklıkla Yapılmalı?


Borsa İşlemleri Hangi Sıklıkla Yapılmalı?
Borsa İşlemleri Hangi Sıklıkla Yapılmalı?

Şirketiniz uluslararası işlem yapıyorsa, döviz kurlarını yalnızca yerel para biriminden ABD dolarına çevirmek için değil, aynı zamanda yabancı para cinsinden finansal tabloları çevirmek için de kullanmanız gerektiğini bilirsiniz ve borsa işlemleri hangi sıklıkla yapılmalı? gibi sorular sorabilirsiniz.

Borsa içerisindeki yatırımcıların işlemlerini hangi aralıklarla yapması gerektiği ile ilgili bazı stratejiler söz konusu olabilir. Diğer yatırımcılar veya aracı kurumlar bu gibi durumlarda çeşitli davranışlar sergileyebilirler.


Döviz Kuru Dönüşümleri: Dolaylı ve Doğrudan Alıntı

Döviz kurlarının çoğu, piyasada dolaylı olarak, USD'ye karşı yabancı para birimlerinin sayısı olarak kote edilir. Örneğin, 106'daki yen, 1 USD başına 106 yen anlamına gelir. İsviçre frangı aynı şekilde kote edilir: Her 1 USD'ye 1,03 İsviçre frangı. Yabancıdan USD'ye dönüştürme: Eğer 1.000.000 Japon yenimiz varsa ve bunu USD'ye çevirmek istersek, ¥1.000.000/106 = $9.433.96 alırız.

Avustralya doları, İngiliz sterlini, euro ve Yeni Zelanda doları dahil olmak üzere dört döviz kuru, doğrudan kur bazında işlem görür. Bu, döviz kurunun bize 1 döviz birimini kaç ABD doları oluşturduğunu söylediği anlamına gelir.

Örneğin, 1,12'deki avro, 1 avroyu oluşturmak için 1,12 doların gerektiği anlamına gelir. Yabancıdan USD'ye dönüştürme: Eğer 1.000.000 Euro'muz varsa ve bunu USD'ye çevirmek istersek, 1.000.000€*1,12 = 1.112.000$ alırız.


ERP Sistemleri

ERP sistemleri genellikle hesaplama kolaylığı için çarpımsal form (doğrudan fiyat teklifi) dediğimiz döviz kurlarını alır. Bu, Japon yeni ve İsviçre frangı oranları gibi tüm dolaylı kotasyonların ters çevrilmesi gerektiği anlamına gelir. Yen için 106 oranı, ERP sistemine girildiğinde 1/106'ya veya .00943396'ya çevrilir.

Bu sayede tüm döviz işlemleri aynı matematikle işlenir. Elbette bu, manuel hesaplamalar için de çok önemlidir. İşlem için doğru oranı belirlemek için bir bankacılık belgesi veya hazine işlemlerinden bir rapor kullanıyorsanız, bu muhtemelen yukarıda ayrıntıları verilen "ticaret sözleşmesinde" yer alır.

Manuel girişleri rezerve ederken, döviz kurlarının sisteme nasıl girilmesi gerektiğini anlamak çok önemlidir, aksi takdirde önemli olabilecek yanlış tutarla sonuçlanırsınız.


Gelir Tablosu Oranı

Bir gelir tablosu oranı;

1) Konsolidasyonlar için tüm yabancı fonksiyonel gelir tablosu satırlarını USD'ye dönüştürmek (ABD'deki raporlama yapan kuruluşlar için)

2) işlemler yalnızca bilanço hesaplarını etkilese bile (örn. borç) yeni fonksiyonel olmayan para birimi işlemlerini kaydetmek için kullanılır. (gelir tablosu oranında ödenecek envanter ve kredi hesapları).


ASC Oranı

ASC 830, oranı “mevcut oran” olarak tanımlar. Bazı kuruluşlar her gün yeni bir oran kullanır. Bu, para biriminin ürün olduğu finansal kurumlar ve ödeme işlemcileri için en uygun olanıdır. Birçok şirket ortamında, günlük oranın kullanılması, uygun şekilde ağırlıklı ortalama oranı sağlamak yerine kazançları bozabilir.

Örneğin, hasılat işlemleri ay boyunca günlük olarak kaydedilebilir, ancak döviz maliyetlerinin tamamı ay sonunda tahakkuk ettirilir. Para birimleri bir ay boyunca hareket ettiğinde bozulma, o para birimi için açıklanamayan ve piyasada görülmeyen bir "ortalama" işletme marjı döviz kuruna neden olabilir. ASC 830 yönergeleri, “dönem için uygun olan ağırlıklı bir ortalama değerde döviz kuruna” izin veren bir strateji olarak nitelendirilebilir.


Borsa İşlemleri Hangi Sıklıkla Yapılmalı?
Borsa İşlemleri Hangi Sıklıkla Yapılmalı?

Borsa İşlemlerinde Yaygın Olarak Kullanılan Oranlar

Genellikle bir aylık faaliyet için tek bir oran (dönem içindeki gelir ve giderler aynı oranda) için kurumsal şirketlere tavsiye ediyoruz. Bir aylık dönem için kullanılan en yaygın tek oranlar şunlardır:

 • Bir önceki aya ait bilanço kuru, çünkü ayın ilk gününden itibaren tüm işlemler için kullanılabilir ve çeyrek/çeyrek için ağırlıklı ortalama (Ocak etkinliği Ocak oranında, Şubat etkinliği Şubat oranında, Mart....) oranı sağlar.

 • Aydaki piyasa günlerinden hesaplanan ve genellikle ay içindeki tüm faaliyetlerin basit ortalama hesaplandıktan sonra ay sonunda yeniden biçimlendirilmesini gerektiren basit bir ortalama orandır. Bu, yıl boyunca basit ortalamaların ağırlıklı bir ortalamasını sağlar ve yeniden biçimlendirmeden önce görünürlüğü azaltır.

Bilanço Oranı

Bilanço oranı şu amaçlarla kullanılır:

 • OCI'deki CTA'yı etkileyen tüm yabancı işlevsel varlıkları ve borçları konsolidasyon için ABD Dolarına (ABD raporlama kuruluşları için) dönüştürün.

 • Tüm işlevsel olmayan parasal varlıkları ve yükümlülükleri, dönem kapanış sürecinde cari bir oranda geçerli para birimine çevirerek, kazançlardaki Kur Kazanç/Zararını etkiler.

Bilanço oranları genellikle mali dönemin son piyasa gününde alınır. Ekonomik kriz nedeniyle herhangi bir oran mevcut değilse uygun oran, ticaretin yeniden başladığı ilk günden itibaren olan orandır.


Tarihi Oran

Tarihi kurlar, bir işlem için mali tablolara ilk kaydedildiği andaki döviz kurudur. Geçmiş oranlar şu amaçlarla kullanılır:

OCI'de CTA'ya katkıda bulunarak, konsolidasyon için yabancı sermayeyi (hedge muhasebesi OCI bakiyeleri hariç) USD'ye (ABD'deki raporlama yapan kuruluşlar için) dönüştürün.

İşlevsel olmayan parasal olmayan varlıklar ve yükümlülükler için işlevsel para birimi bilanço değerini ve ilgili P&L faaliyetini yakalayın.


Kullanılmayan Oranlar

Bir yabancı para birimi işleminin muhasebeleştirilmesinde yalnızca bir gelir tablosu veya bilanço kurunun kullanıldığına dikkat etmek önemlidir. İşlemi kaydetmek için bir bütçe oranı, anlaşmalı oran, satıcının fatura oranı vb. kullanılmaz. Yalnızca bir para biriminin başka bir para birimiyle değiştirildiği oranda toplanan nakit dönüşümleri, gelir tablosu muhasebe kuralının bir istisnasıdır.

Bu senaryoda, banka faiz oranı ile gelir tablosu faiz oranı arasındaki herhangi bir delta, kur farkı kazanç ve kayıp satırında sona erer. Döviz kuru risk yönetimi söz konusu olduğunda, arka arkaya riskten korunma havuzun derin ucuna yakındır. Bu, gelişmiş bir stratejidir, ancak çoğu kurumsal hazine departmanının ulaşamayacağı bir strateji değildir.


Borsa İşlemlerinde Arka Arkaya İşlem Yaparken Riskten Korunma

Tipik olarak, arka arkaya riskten korunma, bir şirketin aşağıdakileri yapması gerektiğinde kullanılacak bir stratejidir:

Bir şirket içi banka programını yönetin;

 • Ticareti merkezileştirin, ancak muhasebe amaçları için hedge mülkiyetini merkezileştirin (ASC 815'e göre işlevsel olmayan riske sahip kuruluşlarda kazançlar/kayıplar oluşturmak için);

 • Ticareti merkezileştirin, ancak vergi amaçları için hedge mülkiyetini merkezileştirin (aynı vergi yargı alanında tüzel kişinin kazançlarını/kayıplarını dengelemek için türev kazançlar/kayıplar oluşturmak için);

 • Konsolide bilgileri hedge ederek (birden çok kuruluş veya yan kuruluştaki benzer döviz çiftlerini hedge ederek ve ticaret hacmini ve ilgili işlem maliyetlerini azaltarak) ölçek ekonomileri yaratın

Her bir varlık için ayrı döviz kazanç/kayıp performans raporlamasını analiz edin.


Borsa İşlemleri Hangi Sıklıkla Yapılmalı?
Borsa İşlemleri Hangi Sıklıkla Yapılmalı?

Borsa İşlemlerinin Sıklık Aralığı ve Güvenlik

Hazine departmanları net küresel riskleri daha az türev işlemiyle konsolide ederek ve hedge ederek işlem bazlı maliyet düşüşlerini ve artan operasyonel verimliliği gerçekleştirebilir. Birçok hazine kuruluşu, bu çabaların gerektireceği karmaşık elektronik tabloları yönetmeye hazır olmadıkları veya sistemlerinin yetersiz olduğu için bu operasyonel, muhasebe, raporlama ve vergi avantajlarından vazgeçer.

Kuruluşları, seçilen risklerden otomatik olarak bir üçüncü taraf konsolide ticaret oluşturan ve ardından hem ticaret hem de maruz kalan varlık için dahili işlemlerin her birini yaratan Hedge Trackers'ın CapellaFX'i ile programlar otomatikleştirilmelidir. Sınıfının en iyisi bir yazılım çözümüne geçiş şaşırtıcı derecede hızlıdır ve faydaları ilk günden başlar.

Borsada sık sık işlem yapmak isteyenlerin yanı sıra belirli aralıklarla işlem yapmak isteyen yatırımcılar da söz konusudur. Bu aşamada Kıbrıs GYO yatırımları gibi alternatif yatırım seçenekleri değerlendirilebilir. Kıbrıs'ta yaşam standartlarının her geçen gün artması ile beraber emlak piyasası çok daha geniş yatırımcı kitlesine ulaşmıştır.


27 görüntüleme0 yorum

İlgili Yazılar

Hepsini Gör

CommentsOfis Adres

Maldives Homes, Bahçeli, Girne / Kuzey Kıbrıs


İletişim Adres

Logo 1.png
bottom of page