top of page
  • Whatsapp
  • Instagram
  • YouTube
  • Facebook
  • Yazarın fotoğrafıYiğit Alp Okyaylı

Çekirdek Perakende Satışları Verisi Nedir? Nasıl Yorumlanır?


Çekirdek Perakende Satışları Verisi Nedir? Nasıl Yorumlanır?
Çekirdek Perakende Satışları Verisi Nedir? Nasıl Yorumlanır?

Çekirdek perakende satışlar terimi, çoğu perakende kategorisinde ABD tüketici harcamalarındaki aydan aya artışı veya düşüşü izleyen ekonomik bir göstergeyi ifade eder ve çekirdek perakende satışları verisi nedir? Nasıl yorumlanır? Sorusuna yanıt aranır.

İki aylık perakende satış rakamları genellikle finansal haber medyası tarafından rapor edilir. Perakende satışlar, tüm tüketici harcamalarının aylık tahminini yansıtırken, çekirdek perakende satışlar otomobil, benzin, inşaat malzemeleri ve gıda hizmetleri hariç tüm tüketici harcamalarını ifade eder. Bu ürünlerin fiyatları daha değişken olma eğilimindedir ve toplam sayıyı çarpıtır.


Çekirdek Perakende Satışları Anlamak

Perakende satış numarası, ABD Sayım Bürosu tarafından derlenmiştir. Harcamalarda aylık ve yıldan yıla (YOY) artış veya azalma olarak rapor edilir. Çekirdek perakende satışlar ve perakende satışlar beraber, ekonomistler ile yatırımcılara ABD ekonomisinin yönü hakkında bir fikir verir.

Tüketici harcamaları, ABD ekonomisinin üçte ikisinden fazlasını oluşturur. Bu, çekirdek perakende satış sayısını genel ekonominin sağlığının önemli göstergeleri haline getirir. Perakende satış sayısı, ABD Ticaret Bakanlığı'nın bir bölümü olan Sayım Bürosu tarafından aylık olarak yayınlanan kapsamlı bir rapora dayanır. Veriler, bir önceki aya ait her ayın ortasında yayınlanır. Yatırımcılar ve ekonomistler, perakende satışların yükselip yükselmediğini ve ne kadar azaldığını görmek için rakamları izlerler.


Çekirdek Perakende Satış Rakamları Nasıl Okunur?

Aydan aya yüzdesel artış veya düşüş, ekonominin küçülüp büyümediğinin ve ne kadar hızlı olduğunun iyi bir göstergesidir. Çok güçlü veya çok zayıf perakende satışlar, fiyatlar üzerinde yukarı veya aşağı yönlü baskı oluşturabilir. Perakende satışlar arttıkça, özellikle rakamlar her ay artmaya devam ederse, fiyatlar üzerindeki yukarı yönlü baskı sonunda yerini alabilir. Satışlar uzun süre düştüğünde bunun tersi geçerlidir. Tüketiciler daha az harcadıkça fiyatlar düşer.


Aylık Çekirdek Perakende Satış Verisi Tahminleri

Aylık perakende satış verilerinin tahminleri, ABD Sayım Bürosu'nun Aylık Ticaret Raporu olarak toplanır ve derlenir. Bu veri, ülke genelindeki toplam perakende harcamalarını ölçer. Aylık değişim oranı, pozitif veya negatif bir yüzde olarak ifade edilir. Veriler, perakende düzeyinde dayanıklı ve dayanıksız tüketim malları satışlarını kapsar.

Sayım Bürosu, hem aydan aya hem de yıldan yıla yüzde değişimleri için perakende satış verilerini yayınlar. Aydan aya veriler, izleyicileri yapım aşamasındaki beklenmedik bir eğilime karşı uyarabileceğinden, bu ikisi arasında en önemlisi konumda yer alır. Piyasaların da bu rakamlar doğrultusunda beklentilerden sapmalara doğru tepki verme olasılığı daha yüksek bir hal alır.


Çekirdek Perakende Satışların Perakende Satışlardan Farkı Nedir?

Aylık perakende satış sayısı, tüketici harcamalarının geniş bir ölçüsüdür. Çekirdek perakende satış sayısı ise aylık sayıyı daha değişken hale getirebilecek faktörleri çıkarır. ABD Ticaret Bakanlığı'na bağlı Sayım Bürosu tarafından hesaplanır. Çekirdek perakende satışlar, daha geniş aylık perakende satış sayısının bir bölümüdür.

Hem perakende satışlar hem de temel perakende satışlar, bir önceki aya ait veriler referans alınarak ay ortasında açıklanır. Çekirdek perakende satışlar, daha geniş aylık perakende satış sayısını tamamlayan, tüketici harcamalarının önemli bir ölçüsüdür. Genel aylık perakende satışlar, tüketici harcamalarının büyük resmini gösterir ancak çekirdek rakam gıda, enerji ve diğer dalgalı rakamları çıkarır.


Çekirdek Perakende Satışları Verisi Nedir? Nasıl Yorumlanır?
Çekirdek Perakende Satışları Verisi Nedir? Nasıl Yorumlanır?


Çekirdek Perakende Satış Göstergesi Veri Önemi

Perakende satış göstergesi, döviz fiyat hareketlerinde önemli bir etkiye sahiptir. Analistler, temel analiz için perakende satış verilerini ve ilgili ekonomik veri yayınlarını dikkate alır. Perakende, yurt içi GSYİH'nın önemli bir bölümünü oluşturur ve aynı zamanda tüketici duyarlılığını da ortaya koyar. Ekonomik faaliyetin kapsamını ve ayrıca oyundaki fiyat baskılarını belirler.

Ekonominin durumu, para biriminin değeri üzerindeki en önemli etkenlerden biridir. Tüketici alımları ve perakende trend verileri, ülkenin ekonomik sağlığını ortaya koyar. Analistler, döviz çiftinde yer alan ekonomiler için ekonomik verileri inceler. Bu, iki para biriminin ekonomik gücüne dayalı doğru yakın vadeli tahminler sağlar.


Çekirdek Perakende Satış Göstergesi Nasıl Raporlanır?

Her ülke perakende verilerini farklı şekilde derler.

  • ABD Sayım Bürosu: ABD'deki perakende verilerini derler ve iki önemli rapor yayınlar. Çeşitli özel kuruluşlar da dünyanın birçok ülkesinde bu tür verileri derler.

  • ABD Sayım Bürosu Perakende Satış Endeksi: Dayanıklı ve dayanıksız malların perakende satışına ilişkin verileri kapsar. Yiyecek satışlarını, restoran ve içecek satışlarını, internet satışlarını ve doğrudan mal satışına ilişkin hizmetleri içerir. Ancak finansal mal ve hizmetleri hariç tutar.


Çekirdek Perakende Satış Raporları

Raporlar, mağazalarda toplam perakende sektörü harcama verilerini ve bir önceki aya göre değişimleri yüzdesel olarak içerir. Toplam göstergeyi tasvir eden bu raporlar, aylık bazda ve yıldan yıla serbest bırakır.

Aylık rapordaki veriler yaklaşık iki haftalık bir gecikmeye sahiptir. Beklentilerden sapmaların daha fazla olduğu MoM verilerine forex piyasaları daha fazla tepki verir. ABD çekirdek perakende verileri, perakende satış büyüme verilerinden otomobil satışlarını ve gaz satışlarını hariç tutar. Aylık olarak yayınlanan bu rapor, bitmiş tüketim malları için net bir tüketici harcaması göstergesi sunar.


Çekirdek Perakende Satış Verisi Detayları

Çekirdek perakende satış kontrol grubu verileri, otomobilleri, benzini ve inşaat malzemelerini perakende verilerinden hariç tutar. Dolayısıyla otomobil satışlarındaki büyüme, perakende büyüme veya düşüş takibinde yer bulmaz. ABD Sayım Bürosu'nun raporları aracılığıyla yayınladığı veriler, on iki binden fazla mağazadaki perakende büyümesini veya düşüşünü kapsar.

Mağaza listesi, perakende mağazaları, perakende mağazaları, gıda ve gıda dışı mağazaları, ticari eşya mağazalarını, cihaz mağazalarını, giyim ve giyim aksesuarları mağazalarını, sağlık ve kişisel bakım mağazalarını, mobilya mağazalarını, alışveriş merkezlerini, içecek mağazalarını, elektronik mağazalarını, çeşitli mağazaları içerir.

Örnekleme rastgeledir, ancak kümelenmeleri önlemek için mağazanın minimum boyutuna, iş alanına, çalışan sayısına ve konuma bağlıdır. Numune her beş yılda bir değişir.


Forex Yatırımcıları Çekirdek Perakende Satış Göstergesi Hakkında Neleri Önemser?

Tüccarlar ve yatırımcılar forex ticaretinde çeşitli veriler kullanırlar. Perakende satış raporları önemli bir ağırlık taşır. Tüketici harcamalarındaki artış nedeniyle perakende satış büyümesi, sağlıklı tüketici temellerine işaret eder.

Perakende, kişisel tüketimin yaklaşık yarısını ve GSYİH'nın yaklaşık yüzde 70'ini oluşturur. Perakende rakamları, ekonominin genişlediğini veya küçüldüğünü gösterir. Satışların düşmesi, ekonominin daralması, satışların artması ise ekonominin canlanması anlamına gelir. Artış veya azalış yüzdesi, ekonominin genişlediğini veya küçüldüğünü gösterir. Zayıf perakende rakamları fiyatlar üzerinde aşağı yönlü baskı oluştururken, güçlü perakende trendleri fiyatlar üzerinde yukarı yönlü baskı oluşturur.


Çekirdek Perakende Satışları Verisi Nedir? Nasıl Yorumlanır?
Çekirdek Perakende Satışları Verisi Nedir? Nasıl Yorumlanır?

Perakende İşlemler Ekonomiyi Nasıl Etkiler?

Tüm satış türleri arasında ekonomiye en doğrudan etkiye sahip olan perakendedir. Pazar analistleri, tüketici harcamalarını, özellikle nihai tüketim mallarının satışını ve amiral gemisi mağazalarının satışlarını izler.

Tüketici harcama seviyeleri pazar beklentilerini şekillendirir. Tüketici harcama alışkanlıkları, festivaller, tatil indirimleri, bir ürünün yaşam boyu değeri, kuşak tercihleri, teknolojik gelişmeler ve daha fazlası gibi çeşitli faktörlerle şekillenerek gelişir. Aynı zamanda işsizlik oranına ve ekonominin durumuna ilişkin genel tüketici güvenine de bağlıdır.

Çekirdek perakende satış verilerinin oluşturulması ve yorumlanması oldukça önemlidir. Yatırımcıların kendilerine alternatif bir alan baktığı kısımda karşılarına Kıbrıs GYO çıkar. Gayrimenkul yatırımları son dönemlerde hızla gelişmeye devam eder. Avantajlı fırsatları ile Kıbrıs bölgesi başta gelen yatırım alanlarından birisidir.


İlgili Yazılar

Hepsini Gör

Gavvolem Ne Demek?

Kıbrıs’ta yaşayan yabancılar, gavvolem ne demek? Diye merak ediyor. Yerli halk arasında sıklıkla kullanılan bir kelimedir. Gavvolem kelimesi

Ev Yatırımı İçin Avustralya Mı? Kıbrıs Mı?

Ev yatırımı için Avustralya mı? Kıbrıs mı? Kendi anavatanı dışındaki ülkelerden ev satın almak isteyen kişiler hangi bölgeden almaları gerek

CommentairesOfis Adres

Maldives Homes, Bahçeli, Girne / Kuzey Kıbrıs


İletişim Adres

Logo 1.png
bottom of page